Prosjekter og referanser

  • Næringsstrategi, nedre Romerike, 2018-2019

Leder for arbeidsgruppen «Innovasjon- og Gründervirksomhet», en av fem arbeidsgrupper som jobber med å utarbeide en felles næringsstrategi for de syv nedre Romerikskommunene:

  • Strategiutvikling av nytt forretningsområde 2018-2019

Rådgiver for eiere og ledere i et fusjon, strategi- og oppkjøpsprosjekt, der oppdraget var å utvikle nytt forretningsområde med omsetning etter fusjon på 600 millioner NOK.
2018-2019

  • Næringsstrategi, Ullensaker, 2018

Gjennomføring av forprosjekt for næringsområde i Ullensaker kommune.
2018

  • Rådgivning av toppledere

Eksempler er
2011-d.d. er for tiden rådgiver/mentor for den nye generasjon etter fisjon.
Mentor for adm.direktør i en mellomstor bedrift
Bistår toppledere som har mister jobben tilbake til ny kraft og motivasjon for å gå løs på nye utfordringer

  • Karriererådgivning for unge, 2018-2019

Rådgivning av unge for å finne frem til valg av den rett utdannelse og/eller jobb.
2018-d.d.

  • Styreleder under omorganisering

Jeg har har fungert som styreleder i en snuoperasjon i Øvre Romerike Prosjektering AS fra 2014. I denne perioden ble det ansatt ny daglig leder og etablert en forsterket ledergruppe. Ny forretningsstrategi ble utviklet og implementert. Dette resulterte i en svært positiv vekst og resultatutvikling. Etter omorganiseringen har jeg fortsatt som styreleder i selskapet. Har også bistått i salg av selskapet til NORCONSULT de overtar selskapet fra 1.10.2019.
2014-2019

  • Rådgiver for lokalt næringsliv

Raadmannen AS har i en periode bistått lokalt næringsliv i Østre Toten med bedriftsrådgivning i noen selskaper, i samarbeid med Østre Toten Kommune. Arbeidet ledet til en prosess for å øke aktivitet og samarbeid i Skreia Handelsstandsforening.


Referanser

Raadmannen AS ga meg svært god motivasjon, innspill og nettverk til å tenke nytt og utradisjonelt rundt fremtidig karriere og yrkesvalg.

Hilsen Josephine


Prosessen og samtalene hos Raadmannen fikk meg til å tenke helt nytt og det bidro til å få frem helt nye muligheter rundt fremtidige valg av yrkesretning.

Hilsen Lars


Torgeir bidro med sin klokskap og åpne spørsmål til å bringe meg tilbake på sporet og få tilbake selvtilliten, samt trua på en ny fremtid etter å ha mistet toppleder jobben. Dessuten han også til å sette fokus på livet som helhet. Etter kort tid var jeg tilbake i jobb, livsgleden og arbeidsglede kom tilbake.

Hilsen Åge

Jeg måtte forlate stillingen som toppleder tross gode resultater, men gjennom dialogen med Torgeir ble livet snudd fra depresjon til ny muligheter og ny jobb etter kort tid.

En STOR takk til Torgeir og Raadmannen AS.

Hilsen toppleder som har fått nye muligheter


Siden sommeren 2017 har Torgeir Stensli fungert som min mentor.

Gjennom gode samtaler har jeg lært mye om lederskap, entrepenørskap og generell drift.

Han forteller åpent om sine egne erfaringer, både suksesshistoriene og de historiene som har gjort at han har lært. Han er en meget raus og omsorgsfull person som innbyr til tillit, dette gjør at det ikke tar lang tid i samtaler før man kan åpne opp og snakke ”rett fra levra”. Med andre ord, good value for money. Torgeir er ikke redd for å utfordre deg, stille kritiske spørsmål for å oppnå at du må utfordre ditt tankesett.

Mitt største utbytte av mentoren min er at jeg vet bedre hva jeg er god på og hva jeg må jobbe mer med i dag og jeg har fått flere verktøy for å oppnå dette. Dette finner jeg svært verdifullt da dette er med på å gjøre meg til ett bedre menneske og leder.

Mai Røsten, Assisterende Daglig leder Herredshuset