Individuell veiledning

Individuell veiledning

Jeg veileder ledere og eiere som ønsker å skape bedre resultater og utvikle seg i sin rolle. Veiledningen kan foregå som ledd i en organisasjonsprosess, eller i situasjoner der rammene fungerer, men individet står fast. I et individuelt løp legger jeg vekt på å være både sparringspartner og rådgiver, med todelt fokus: På den ene siden er jeg interessert i økosystemet rundt lederen. Har du som eier tiltro til din daglige leder? Er det tillit mellom deg som daglig leder og selskapets eier? Finnes den nødvendige kompetansen i ledergruppen? Har du vilje og driv til å fortsette, eller er du i det stille på vei til å resignere?

På den andre siden er jeg opptatt av lederen som et individ, og legger vekt på hele mennesket. Hva har du lyst til å holde på med? Når samarbeider du godt og dårlig? Hvordan har du det i relasjonene dine? Hva påvirker motivasjonen din negativt og positivt? Hva slags liv har du utenfor jobb? Min erfaring er at en del ledere som har et privatliv ute av balanse etter hvert havner i ubalanse profesjonelt. Ledere har ofte i et ensidig jobb-fokus, og har brukt lite tid på å oppdage hva som gir energi og glede.

Målet med prosessen er å hjelpe eiere og ledere til å avdekke blindsoner som har bidratt til at de og/eller selskapet har havnet i en vanskelig situasjon. Dette krever en tilpasset fremgangsmåte for den enkelte, men det tosidige fokuset vil gå igjen for all type individuell veiledning.