Interimledelse

Midlertidig leder

Interimledelse, ofte kalt midlertidig ledelse eller management for hire, kan være det rette valget og gi gode resultater ved for eksempel kriseledelse og snuperasjoner, strategisk endring eller nysatsing. Interimledelse handler om at du finner den riktige midlertidige lederen for bedriften ved akutt behov.

Som interimleder/midlertidig daglig leder tar jeg over for en begrenset periode, som regel tre til seks måneder. Dette gjøres når selskapet trenger bistand til å gjennomføre vanskelige eller uvante prosesser. Før overtakelsen setter eiere, ledergruppen mål og forventninger for prosessen.