Ledergrupper

Bistand for ledergrupper

Jeg bistår ledergrupper i arbeid mot strategiske mål samt organisasjonsendringer. Både strategiarbeid og tiltak for å bedre arbeidsforhold i ledergruppe og selskap for øvrig er relevant. Eiere og ledere får støtte til å utvikle medarbeidere og organisasjon, og det utformes en ny plan. Denne vil alltid ha kunden i fokus. Fremgangsmåte tilpasses selskapet og selskapets utfordringer.