Veiledning for organisasjoner

Veiledning for organisasjoner

Veiledningen tar alltid utgangspunkt i situasjonen akkurat nå. Hva er problemet? Har man god tid eller dårlig tid? Hva er det som gjøres i bedriften – og hva er det som ikke gjøres? Har styret og ledergruppen den kompetansen som trengs?

Et nøkkelord når jeg jobber med organisasjoner er informasjonsinnhenting. En slik prosess foregår typisk i tre stadier:

  1. Først settes mål og intensjoner etter innledende samtaler med eiere, daglig leder og ledergruppe.

  2. Deretter foretar jeg dybdeintervjuer med ansatte.

  3. I denne fasen anbefaler jeg også at det gjennomføres en spørreundersøkelse med kunder. Undersøkelsen skreddersys i samarbeid med STI, Scandinavian Technology Institute og består av mange breddeintervjuer og noen dybdeintervjuer.

Min erfaring er at ansatte og kunder er gode løsningsarkitekter som i liten grad slipper til i utviklingsarbeid. Deres perspektiver er nødvendige for gode analyser.