Raadmannen AS

En brobygger i og mellom virksomheter

Raadmannen AS – Torgeir Stensli

Interimledelse - Veiledning - Foredrag

Ledelse er å skape en sammenheng som folk får lyst til å være del av

Det starter med god ledelse

God ledelse gir rammer som motiverer folk til å produsere varige gode resultater. Erfaring fra nesten 40 år som toppleder gjør at jeg raskt danner meg et bilde av utfordringer og tanker om løsninger i bedriften. Sammen med ledelsen og ansatte setter jeg gode analyser ut i livet – som rådgiver, styreleder/styremedlem eller som interimleder.


Kontakt

Raadmannen AS
Adm.direktør/eier Torgeir Stensli

E-post: torgeir.stensli@raadmannen.no

Telefon:
+47 916 40 100

Kontor- og besøksadresse:
Herredshuset
Gotaasalléen 6

2059 Jessheim

Postadresse:
Raadmannen AS

Skoglund 21
2069 Jessheim